بروزرسانی قیمت‌های عرصه مسکن مهر پردیس

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع متقاضیان خرید عرصه مسکن مهر می رساند؛ نظر به جلسات و مذاکرات متعدد با کارشناسان رسمی در خصوص قیمت های عرصه واحدهای مسکن مهر, مبالغ جدید مطابق مصوبه هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر بروزرسانی قیمت ها و بر اساس ماده 68 قانون الحاق, از تاریخ 1/07/1398 لغایت 30/08/1398 اعمال خواهد شد. بنابراین متقاضیان خرید عرصه می توانند تا پایان شهریورماه مطابق روال گذشته با همان قیمت ها و تخفیفات, اقدام به خرید عرصه نمایند. این اطلاعیه به منزله ابلاغ رسمی بروزرسانی قیمتهای عرصه می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=21547
کد خبر
21547