قابل توجه کلیه مالکان مسکن مهر پردیس (اطلاعیه تحویل 3967 واحد در کلیه فازها)

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با توجه به اینکه تعداد 3967 واحد از فاز های 8، 11، 5، 9 جدید و 9 قدیم مسکن مهر شهر جدید پردیس برای سکونت محقق و این واحد ها آماده تحویل به مالکان محترم می باشد. مطابق جدول پیوست جهت تحویل واحد به کارگزاری مسکن مهر مراجعه فرمایید.

مالکان محترم فازهای 5، 8، 9 جدید و 9 قدیم خواهشمند است بعد از دریافت نوبت اینترنتی، جهت اخذ نامه تحویل واحد از تاریخ 01/05/1398 با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی وکارت قسط به کارگزاری مسکن مهر سالن شماره 2 باجه های 12-13-14 مراجعه فرمایید.

مالکان محترم فاز 11 نیز بعد از دریافت نوبت اینترنتی ،جهت اخذ نامه تحویل واحد خود می‌توانند از تاریخ 29/04/1398 با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر سالن شماره 2 باجه های 12-13-14 مراجعه فرمایید. اما تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در سایت انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌باسیت از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده، سپس اقدام به تحویل واحد نمایند. (ساعت شروع طبق برنامه زمان‌بندی از تاریخ 01/05/1398 می‌باشد)

لازم به توضیح است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام میشود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایید.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وبسایت شرکت عمران انجام خواهد شد لذا متقاضیان محترم میبایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

فایل‌های پیوست (برای دانلود روی نام هر فاز کلیک نمایید):

فاز 5 و 9 جدید

فاز 8

فاز 9 قدیم

فاز 11

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=19799
کد خبر
19799