قابل توجه مالکان محترم پروژه نیلگون صفا فاز 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مالکان محترم فاز 8 ، پروژه نیلگون صفا ، بلوکهای 139 تا 144 و 150 تا 156 ، که تاکنون برای تحویل واحد خود اقدام ننموده اند، در تاریخ 12/03/98 ، روز یکشنبه، از ساعت 9 الی 13 با در دست داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط جهت تحویل واحد به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 2، به باجه های 13و 14 مراجعه فرمائید.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=19788
کد خبر
19788