قابل توجه مالکان محترم پروژه پگاه تکنو فاز 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مالکان محترم فاز 8 ، پروژه پگاه تکنو ، بلوکهای 465، 466 ، 467،468 ،469 ،470 و 471 در تاریخ 12/03/98 ، روزیکشنبه، از ساعت 9 الی 13 با در دست داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط جهت تحویل واحد به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 2، به باجه های 13و 14 مراجعه فرمائید.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=19787
کد خبر
19787