اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی1399/8/12 9:07:44

بازدید رئیس جمهور از پارک فناوری پردیس

بازدید رئیس جمهور از پارک فناوری پردیس

نام گذاری بلوار اصلی فاز ۱۱ پردیس به نام شهید محسن فخری زاده

نام گذاری بلوار اصلی فاز ۱۱ پردیس به نام شهید محسن فخری زاده

بازدید از بازارچه شب یلدا در مدرسه اجتماع محور فاز 8 و 11

بازدید از بازارچه شب یلدا در مدرسه اجتماع محور فاز 8 و 11

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content