اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی1399/8/12 9:07:44

تشکر مدیرعامل شرکت عمران از مردم شریف شهرستان پردیس

تشکر مدیرعامل شرکت عمران از مردم شریف شهرستان پردیس

تقدیر نمایندگان مالکین پروژه امیرساوالان فاز 8 از مدیرعامل شرکت عمران‌

تقدیر نمایندگان مالکین پروژه امیرساوالان فاز 8 از مدیرعامل شرکت عمران‌

پخش بسته‌های دانش آموزی از طرف موسسه خیرین دانش آموزان

پخش بسته های دانش آموزی از طرف موسسه خیرین دانش آموزان

ضدعفونی مراکز عمومی اداری فروشگاه‌ها و مدارس اجتماعی

ضدعفونی مراکز عمومی اداری فروشگاه‌ها و مدارس اجتماعی

رادیو توسعه وارد مدرسه اجتماع محورفاز۱۱ شهر پردیس می‌شود

رادیو توسعه وارد مدرسه اجتماع محورفاز۱۱ شهر پردیس می‌شود

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content