اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی1399/8/12 9:07:44

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 11

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 11

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 10

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 10

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 9

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 9

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 8

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 8

پیرفرشی: عملیاتی‌شدن کاربری‌های گردشگری و توریستی در فاز 8 / تامین 7 هزار میلیارد تومان منابع در 3 سال

صحبت‌های دکتر پیرفرشی (عضو هیئت مدیره شرکت عمران) در مراسم معرفی پروژه مجتمع گردشگری پردیس انارک را می‌خوانید.

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content