تمامی نکات مهم تحویل واحد بلوک‌های مسکن مهر، در این دستورالعمل جامع دیده شده است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با اعلام مدیرعامل شرکت عمران، از ابتدای مردادماه 98 تنها ملاک تحویل واحد به مالکان، “دستورالعمل اجرایی تحویل واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس” است که در وبسایت شرکت عمران نیز منتشر شده است. تمامی نکات مهم تحویل واحد بلوک‌های مسکن مهر، در این دستورالعمل جامع دیده شده است و مقتضی است کلیه ارکان اجرایی، معاونت‌ها و کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پردیس، اقدامات لازم و اجرایی را انجام و پیمانکاران (سازندگان) محترم مسکن مهر آن را رعایت و بر اساس آن اقدام نمایند. رسیدگی به تحویل قطعی پیمانکاران محترم مسکن مهر، به صورت شرط لازم، با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام می‌گردد.
برای دریافت دستورالعمل اجرایی و فرآیند تحویل و نگهداری موقت واحدهای آپارتمانی مسکن مهر شهر جدید پردیس می‌توانید روی لینک زیر کلیک نمایید.

دستورالعمل اجرایی تحویل واحد های مسکن مهر . پردیس 98.5.1 به شماره 15735

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=20141
کد خبر
20141