جلساتی به صورت هفتگی با مدیران شرکت راهسازی عمران ایران برگزار می‌گردد و مشکلات و موانع موجود برسی و تعیین تکلیف می‌شود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ تکمیل زیرساخت‌ها و محوطه‌سازی و آماده‌سازی فازهای مسکن مهر یکی از برنامه‌های مهم شرکت عمران است که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته می‌بایست تا قبل از فصل زمستان بخش عمده عملیات‌های باقیمانده در این بخش‌ها تکمیل گردد.

در همین راستا جلساتی به صورت هفتگی با مدیران شرکت راهسازی عمران ایران برگزار می‌گردد و مشکلات و موانع موجود برسی و تعیین تکلیف می‌شود. جلسه هفته جاری با حضور مدیرعامل، مشاور فنی مدیرعامل، مدیران فنی و اجرایی شرکت عمران و مدیران شرکت راهسازی عمران ایران در محل شرکت عمران برگزار شد و با محوریت آخرین وضعیت آماده‌سازی و محوطه‌سازی فازهای 5، 8 و 9، موضوعات بررسی شد.

با توجه به این نشست معابر اصلی 18-6 و 14-12 فازهای 5 و 9 جدید در آبان ماه و معبر اصلی 14-13 و همچنین کلیه معابر فاز 5 شمالی تا پایان آذرماه آسفالت خواهد شد. همچنین معبر بین ترازسازان A و جهاد نصر C ، معبر اصلی جنب ایستگاه پمپاژ ، معبر اصلی ضلع شمالی تحکیم ساخت 590 ، معبر رابط محدوده تحکیم ساخت 590 ، معبر رابط محدوده آسایش پارسه A ، معبر اصلی بین جهاندیده B و کیادژ پرشین ، معبر اصلی ضلع شرقی أرگ سازان کیهان ، آرش آرمه B ، معبر رابط توما و دیماس شرق ، بسامد پردازان و ساعی پیشرو ، عمران ابنیه پاسارگاد A ، سنگ بنای کسری ، آرش آرمه A و پارکینگ تجاری آبادبوم پارس در فاز 8 نیز تا پایان آذر ماه اسفالت خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23469
کد خبر
23469